Truestate: Smart Technology for Friendly Buildings

Duurzaamheidseisen. Coronaproof werken. Digitalisering. Vitaliteit. Met slimme gebouwtechnologie kun je inspelen op belangrijke ontwikkelingen. Truestate is een integraal dataplatform waarmee we je in staat stellen gebouwprestaties realtime te monitoren en blijvend te optimaliseren. Gedacht vanuit de gebruiker.

Alles onder controle

Met Truestate geef je medewerkers controle over hun eigen werkomgeving. En krijg je als beheerder of eigenaar de technische gebouwprestaties en de financiële performance van je vastgoed beter onder controle.

  • Inzicht in gebouwprestaties en verbeterpotentieel
  • Optimale Total Cost of Ownership (TCO) en hogere vastgoedwaarde
  • Sturen op duurzaamheidsdoelstellingen
  • Tevreden, vitale medewerkers en een gezondere werkomgeving

Gegarandeerd

Met Truestate krijg je de prestaties en TCO van je gebouw gegarandeerd onder controle. Wij spreken daarvoor samen performance levels af, die we kunnen vastleggen in een prestatiecontract.

Aanpak: triple a approach

Analyze

We meten en analyseren de huidige gebouwprestaties, en brengen het verbeterpotentieel in kaart.

Adopt

Wij nemen het beheer van jouw gebouwinstallaties over, op basis van afgesproken performance levels.

Advance

Optimalisatie van je gebouwprestaties op de lange termijn. Blijvend ‘in control’. Gegarandeerd.

Smart technology for friendly buildings

De Triple A Approach in de praktijk: een efficiënt gebouw met een gezonde werkomgeving

Lees de case