Onze aanpak voor Smart Buildings: de Triple A Approach

Data, technologie en onze expertise inzetten om van een gewoon gebouw een Smart Building te maken. En het Truestate platform gebruiken om van een Smart Building ook echt een Friendly Building te maken. Zo pakken we het aan.

Analyze

Toelichting: Hoe presteren je gebouwinstallaties op dit moment? En hoe intensief worden ze gebruikt? Draaien redundante installaties bijvoorbeeld allebei op 50% of levert de ene installatie 80% van de prestaties, terwijl de andere maar voor 20% wordt gebruikt? We beginnen met een inventarisatie en nulmeting.

Inzet Truestate: We zetten het Truestate platform in deze fase al in voor het verzamelen en interpreteren van gegevens, maar dat doen we nog zoveel mogelijk op basis van bestaande data. Soms kan het nodig of nuttig zijn om extra sensoren aan te brengen, om aanvullende inzichten te verkrijgen. Hierin denken we graag met je mee.

Uitkomst: Behandelplan, gebaseerd op een Building Performance Report en een Energy Performance Report.

Adopt

Toelichting: We helpen je bij de overstap van traditioneel beheer naar remote beheer. Wij nemen de bestaande gebouwinstallaties over. En monitoren deze vanaf nu op afstand, vanuit de gedachte: zo min mogelijk verstoring van de operationele processen. Dat doen we op basis van de overeengekomen performance levels. Alleen on site voor planbaar onderhoud.

Inzet Truestate: In deze fase zetten we het Truestate platform in voor het identificeren van verbeterkansen en het doorvoeren van ‘quick fixes’. Daarnaast kunnen we gebruikers al controle geven over hun werkomgeving via de Truestate App.

Uitkomst: Eerste verbeteringen in de gebouwprestaties en de tevredenheid van gebruikers. Gegarandeerd.

Advance

Toelichting: We optimaliseren het gebouwbeheer aan de hand van uitgebreide datamonitoring en -analyse. Aan de hand van deze data stellen we een duurzaam MJOP op. Een dynamisch meerjarenonderhoudsplan voor het behalen van duurzaamheidstargets en andere doelstellingen op de lange termijn. Vaak installeren we in dit stadium aanvullende sensoren of systemen. Denk bijvoorbeeld aan luchtkwaliteit- of bezettingssensoren.

Inzet Truestate: In deze fase ga je data en inzichten echt gebruiken voor strategisch beheer, gebouwmanagement en investeringsbeslissingen op de lange termijn. Ook geven we gebruikers steeds meer controle over hun werkomgeving, door meer functionaliteiten beschikbaar te maken in de Truestate App.

Uitkomst: Een Truly Friendly Building. Blijvend controle over de TCO, compliance met duurzaamheidstargets en de wendbaarheid om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

De Triple A Approach in de praktijk: een efficiënt gebouw met een gezonde werkomgeving

Lees de case

Meer weten over onze aanpak?

Neem contact op met Joyce.

Joyce van de Velde